Jelena Micić

Jelena Micić (rođena 1986. godine u Knjaževcu, Srbija) je umjetnica i kustosica. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču, gde je radila i kao asistent na Odsjecima za slikarstvo i upravljanje izložbama. Tokom studija, bila je uključena u Studentski savez pri Kancelariji za socijalnu politiku i Kancelariji za ekonomske poslove. Stekla je master diplomu iz filozofije i diplomirala filologiju na Univerzitetu u Beogradu. Rukovodila je otvorenom radnom grupom „I KNOW I CARE“ u okviru festivala „WIENWOCHE“ 2019. godine. Dobitnik je nagrada „Dimitrije Bašičević Mangelos“ (2021.) i „Ö1 Talentestipendium Bildende Kunst“ (2018.). Kao dio njene kultur gemma! Fellowship (2018.) u IG Bildende Kunst, radila je na kampanji „PAY THE ARTIST NOW!“. Bavi se društveno-političkim aspektima boje i bojnih sistema, te ekonomskim uslovima rada i materijala. Osnivač je neformalne grupe „UMETNIK*“.