D.F.A. Deniz Güvensoy

Deniz Güvensoy je umjetnica, kustosica i kulturni istraživač. Doktorirala je na Univerzitetu likovnih umjetnosti „Mimar Sinan“ u Istanbulu. Radila je kao urednik, likovni kritičar i docent u Istanbulu nakon čega se, 2016. godine, preselila u Beč. Od 2017. godine radi na svom istraživačkom projektu granične performativnosti u vizuelnoj kulturi i to na programu doktorskih studija iz filozofije na Univerzitetu primijenjenih umjetnosti u Beču. Takođe, predsjednica je i programska direktorka bečkog umjetničkog udruženja i izložbenog prostora Fabrikraum Kunstverein. U svojoj istraživačkoj i umjetničkoj praksi se fokusira na pitanja mobilnosti socijalno isključenih subjekata, razgraničavajućeg procesa, vizuelne politike i političke performativnosti. Odabrane izložbe i događaji u Beču: „Nomos“ (samostalna izložba, 2021.), „Izvođenje praga“, (grupa izložba, 2020.), u Fabrikraum Kunstverein; „Fabrikraum #00“, (grupna izložba, 2019.), Künstlerhaus; „Fanzineist Vienna Artbook & Zine Fair (2019.), (ko-direktor), Nordbahnhalle; „Kunst Kebab: Istraživanje hrane i društvenog prostora“, (2017, ko-kustos), MuseumsQuartier; „Aporias“, (2016, kustos), galerija Friday Exit.