msr Nataša Mackuljak

Nataša Mačkuljak (rođena 1977. godine u Brčkom, Bosna i Hercegovina) je performerka, multimedijalna umjetnica, socijalna radnica, kustosica i kulturna producentica. Trenutno je doktorantica na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču, gdje brani tezu ,,O istorijskom kontinuitetu između antifašističke akcije žena i feminističkog performansa u bivšoj Jugoslaviji“. Tri godine (2016, 2017. i 2018.) je bila umjetnički direktor i generalni direktor Međunarodnog i transkulturalnog festivala za umjetnost i aktivizam (Wienwoche). U novembru 2013. godine završila je master studije na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču u klasi za postkonceptualne umjetničke prakse performansom „Tijela, granice i politika tranzicije“. Njeni umjetnički projekti bave se pitanjima migracije, prekarizacije i rodnog koncepta. Studirala je nauku i tehnologiju multimedija na Univerzitetu društvenih nauka u Udinama i radila u Italiji na medijskim projektima kao radio i TV urednik nedeljnih programa na radiju i TV Rai 3 (2005–2008). Kao izbjeglica usljed ratnih dejstava 1990-ih, uključila se u feminističke antiratne pokrete u bivšoj Jugoslaviji: od 1994. je dio pokreta „Žene u crnom“, Beograd; bila je suosnivač i zamjenik vođe Mirovne grupe mladih Dunav, Vukovar, Hrvatska (1997–2002) i međunarodni koordinator projekta za pitanja mladih u Bosni i Hercegovini putem programa Švedske ambasade u Sarajevu (1999–2002.).