Otvoreni poziv je zatvoren

Otvoreni Poziv 2024

The non-citizen movement

Rok za prijavu: Četvrtak, 1. februar 2024. godine
Odabrani projekti u okviru WIENWOCHE 2024 biće realizovani od 13. do 22. septembra 2024. godine.

Molimo vas da uzmete u obzir činjenicu da nam ove godine možete poslati predloge isključivo putem naše online prijave.

Slideshow items

 • Slideshow item 1 description

  © WIENWOCHE/Kora Reichardt

O dostojanstvu se ne može pregovarati čak ni u doba povećane sistemske opresije i širenja fašizma. Raseljen*e, ljudi u pokretu, on*e koj*e su ovde da ostanu–vi ste potomci gostiju i gošći koj*e su sagradil*e ovaj grad. Naše nasleđe je u rukama onih koj*e održavaju ovu zemlju. Kako ćete obeležiti ključne trenutke promene? Šest decenija dostojanstva i uvažavanja? Otpornost ljudi, živih bića i prirode opstaje uprkos zanemarivanju. Osnovna prava bi trebalo da budu zagarantovana svakome, bez potrebe da se posebno zaslužuju i to posebno u situacijama kada smo prisiljen*e na ilegalne aktivnosti. Povratimo živote!

Građanska prava su rezervisana za državljan*ke.

Društveni pokreti se često vrte u krug, dok se značaj istorijskih borbi ponekad brzo zaboravlja. Postavlja se pitanje: kome su namenjena ova dostignuća? Prevaziđimo ograničenja uobičajenih zahteva za građanskim pravima i otvorimo prostor za one koj*e nisu njima obuhvaćen*e. Pogledajte oko sebe. Pogledajte bolje. Šta primećujete?

Ista lica u jutarnjem metrou. Iako se nikada nismo sreli, postoji osećaj povezanosti, zajedničko iskustvo života u konstantnom režimu borbe za opstanak, bez mogućnosti da se povrati kontrola. Osmehujem se, a ti uzvraćaš osmehom. Oboje intuitivno znamo šta sledi–neizbežni nemiri.

Ovo se tiče svih nas! Solidarnost podrazumeva pružanje podrške onima koj*e su lišen*e glasa, onima nad kojima se sprovodi politika. Ućutkanima strahom, zatrpanima birokratijom. Da li biste se borili za prava ne-državljan*ki u Austriji? Da li biste se odrekl*e svog glasačkog prava ili ga ustupiti nekome drugom? Da li biste se uključil*e u organizaciju protesta koristeći svoj austrijski identifikacioni dokument u ime onih koj*e to ne mogu?

Pokret nedržavljan*ki nosi u sebi moć transformacije!

Ako i vaše vreme ograničavaju birokratske prepreke, potencijal za političku revoluciju je u polju vaših mogućnosti. Iskoristite priliku! Ograničenja u političkom i umetničkom izražavanju, kao i ograničena sloboda kretanja, stvaraju razlike u mogućnostima formiranja i organizovanja akcija takođe od strane i ne-državljan*ki. U vremenima ograničenja, umetnost pruža legitimitet za predlaganje novih ideja. Kako da izmenimo društvenu stvarnost? Kada vas ništa konkretno ne dotiče, šta vas sprečava da ostvarite bilo šta što zamislite?

Infiltracija, konfrontacija, neposlušnost. Poetika. Alternativne strukture. Kako praktikujete nesaglasnost?

Saradnja koja priznaje različitosti podrazumeva stvaranje saveza sa svim bićima naše planete. Naša uzajamna povezanost sa prirodom, bila ona i veštačka, nadilazi granice ljudskih društvenih odnosa. Naša fluidna bića, koja su u stalnoj interakciji sa okolinom, istovremeno otkrivaju ranjivost i sposobnost prilagođavanja. Svesn*e smo međusobnih zavisnosti. Prihvatanje i negovanje ove veze nosi sa sobom odgovornost da se zalažemo za zajedničke ciljeve. Pristupite svojim strastima, nadanjima i snovima s najvećom pažnjom.

U svetu gde se sigurnost selektivno podrazumeva, može se ispostaviti da su želje i ambicije uslovljene ili nametnute. Neka sanja cenzurisani um! Dozvolite da strast premaši unapred zadana ograničenja. Krajnje je vreme da započne dijalog izvan represivnih sistema!

WIENWOCHE je vaša platforma za podršku u borbi. Hajde da zajedno radimo na stvaranju koncepta koalicije stanovni*ca (svih) planeta!

Bitne informacije

Rok za prijavu: Četvrtak, 1. februar 2024. godine
Odabrani projekti u okviru WIENWOCHE 2024 biće realizovani od 13. do 22. septembra 2024. godine.

Šta tražimo

 • Hibridne formate koji spajaju političku akciju i umetnički rad;
 • Saradnje između aktivist*kinja, umetni*ca i artivist*kinja; partnerstva među različitim inicijativama i akcionim grupama;
 • Interaktivnu i participativnu interakciju sa lokalnim zajednicama;
 • Projekte koji imaju potencijal da kreiraju infrastrukture od značaja za zajednice;
 • Projekte realizovane u neinstitucionalnim, neformalnim i alternativnim prostorima, javnim mestima, ili one posebno osmišljene za prostore od istorijskog i kulturnog značaja u Beču.

Ko se može prijaviti

 • Kolektivi, akcione grupe ili udružen*e individual*ke;
 • Osobe svih polova, društvenih grupa i porekla koji žive i rade u Beču.

Način prijave

 • Projekti sa budžetom između 15.000 i 20.000 evra.

Ukoliko nam pošaljete predlog sa manjim budžetom od predloženog, kustoskinje mogu predložiti spajanje sa drugim projektom. Stoga, preporučujemo da potražite saradnike pre slanja predloga.

Naš način rada

 • WIENWOCHE pruža okvir sa određenim rokovima i zahtevima;
 • Projekti treba da poštuju rokove koje predloži festivalski tim;
 • Održaće se tri sastanka sa svim odabranim projektima i timom WIENWOCHE. Individualni sastanci će biti organizovani prema potrebama projekta;
 • Umetnička direktorka i kustoskinja WIENWOCHE-a će razmenjivati ideje sa projektima o konceptu, budžetu, formatima i lokacijama. Projekti su otvoreni za sugestije, diskusije i saradnju;
 • Projekti su otvoreni za predloge datuma održavanja u okviru festivalskog rasporeda i broja događaja koje predlože umetnička direktorka i kustoskinja;
 • Projekti će imenovati svoje timove za konceptualno/uredničko vođenje, press/društvene medije, produkciju i finansije, te uključiti njihova imena u predlog budžeta;
 • Projekti će promovisati svoje događaje i učestvovati u svim razmenama i javnim festivalskim programima.
 • WIENWOCHE organizuje ekološki održive događaje, pa vas molimo vas da proverite kriterijume na sledećem veb-sajtu: https://www.oekoevent.at/

Infoveranstaltung

WIENWOCHE vas poziva nam Zoom Info sastanak

Tema: Info sastanak
Datum + vreme: 15. Januar 2024, od 16:00 do 18:00 časova, Beč

https://us02web.zoom.us/j/87328487488?pwd=R2xUMU1sbkpLanZ2NmY5VjF4NGFrQT09

ID Sastanka: 873 2848 7488
Šifra: 088944

Postupak selekcije

 • Odabir projekata vrši žiri koji čine 3 spoljne član*ice, umetnička direktorka,  kustoskinja i upravni odbor;
 • Sve prijavljen*e kandidat*kinje će biti obavešten*e o javnom sastanku žirija, koji će biti fokusiran na projekte koje su u skladu festivalske teme;
 • Nakon inicijalne selekcije, tim WIENWOCHE-a će obaviti intervjue sa projektima koji se uklapaju u festivalsku temu.

JAVNI SASTANAK ŽIRIJA

WIENWOCHE vas poziva na Javni sastanak žirija

Tema: Javni sastanak žirija
Datum + vreme: 1. mart 2024, od 14:00 do 19:30 časova, Beč
https://us02web.zoom.us/j/84376810012?pwd=eDhhRlV0K3ZRbjFHRmI1QkxJb0w3QT09
ID Sastanka: 843 7681 0012
Šifra: 968917

Externer Beirat

Sonja Eismann je suosnivačica i suurednica feminističkog časopisa Missy Magazine, a živi i radi u Berlinu. Studirala je komparativnu književnost, engleski i francuski jezik na univerzitetima u Beču, Manhajmu, Dijonu i Santa Cruzu (SAD). Kao novinarka, od kraja 1990-ih aktivno se bavi temama na raskršću feminizma i pop kulture. Godine 1999. u Beču je suosnovala časopis ,,nylon. KunstStoff zu Feminismus und Popkultur", 2007. godine objavila je zbornik ,,Hot Topic. Popfeminismus heute" i 2008. godine osnovala Missy Magazine zajedno sa Stefanie Lohaus i Chrisom Köverom. Godine 2012. objavila je zbornik ,,absolute fashion" i, zajedno sa kolegama iz Missyja Chrisom Köverom i Danielom Burger, objavljuje knjige ,,Mach's selbst. Do It Yourself for Girls", „Glückwunsch, du bist ein Mädchen“ (2013) i „Hack’s selbst“ (2015). Uslijedile su i druge književne publikacije, a najnovije su, u saradnji sa Annom Mayrhauser, ,,Freie Stücke. Geschichten über Selbstbestimmung“ (2019), ,,Wie siehst du denn aus? Warum es normal nicht gibt“ (2020), „Wo kommst du denn her?“ (2022) i „Movements & Moments. Indigene Feminismen“ (2022). U svojim tekstovima, radionicama, predavanjima i kursevima bavi se aktuelnim feminističkim diskursima, reprezentacijom roda u popularnoj kulturi i teorijama mode.

Yohanna M Roa je feministička kustoskinja, umetnička kritičarka, vizuelna umetnica i istoričarka umetnosti. Doktorirala je istoriju i kritičke teorije umetnosti na IberoAmericana Universidad México, sa najvišim počastima. Magistrirala je na programu „Žene i studije roda“ na CUNY Graduate Centeru, kao i vizuelne umetnosti na Nacionalnom autonomnom univerzitetu Meksika. Diplomirala je vizuelne umetnosti na Departamentalnom institutu za likovne umetnosti Kolumbije, takođe sa najvišim počastima. Održala je predavanja u različitim umetničkim institucijama i razvijala je kuratorske i obrazovne projekte u oblasti umetnosti i arhiva u Meksiku, Kolumbiji i SAD. Stalni je saradnik časopisa Art Nexus, WhiteHot Magazine i Art Review City NY. Njen umetnički rad bio je predmet različitih istraživanja i publikacija. Dobitnica je nagrade Mladi stvaraoci Ministarstva kulture Kolumbije. Njen rad je deo stalne kolekcije Kulturnog centra Tlatelolco u Meksiko Sitiju.

Simona Ognjanović je diplomirala na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde trenutno pohađa doktorske studije. Od 2010. godine aktivna je kao kustoskinja u oblasti savremene umetnosti. Radila je u Narodnom muzeju u Beogradu (2012−2014), unutar Udruženja kustosa Alineja kao jedna od osnivačica (2015−2018), a od 2017. godine zaposlena je u Muzeju Jugoslavije, gde upravlja Kolekcijom moderne i savremene umetnosti. Autorka je brojnih članaka, studija i predgovora za kataloge izložbi, kao i serije javnih predavanja i razgovora o savremenim umetničkim praksama. Dobitnica je nekoliko nagrada za svoje izložbe i članke. Takođe je i članica NK ICOM Srbija i Međunarodnog udruženja umetničkih kritičara AICA, kao i član Programskog savetodavnog odbora AICA Srbija.

Downloads

WIENWOCHE Obrazac budžeta EN © WIENWOCHE xlsx 110,43 KB Download Budget Formular
Ihre Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Ihre Anmeldung war erfolgreich.

Postanite dio WIENWOCHE zajednice

Dobijte ekskluzivni pristup umjetnosti, aktivizmu i još mnogo toga

Wir verwenden Brevo als unsere Marketing-Plattform. Wenn Sie das Formular ausfüllen und absenden, bestätigen Sie, dass die von Ihnen angegebenen Informationen an Brevo zur Bearbeitung gemäß den Nutzungsbedingungen übertragen werden.

Sponzorirao