Otvoreni poziv je zatvoren

Udruženje za promociju korišćenja grada

WIENWOCHE je bečki festival koji eksperimentiše spajanjem kreativnih praksi i aktivizma u različitim razmjerama i formatima i sa različitih strana umjetnosti i društvenih pokreta. Od svog početka 2012. godine, festival WIENWOCHE nastavio je da se održava u septembru svake godine. WIENWOCHE vidi kulturološki rad kao angažovanje u društvenim, političkim i kulturnim debatama, sa ciljem da ih unaprijedi i učini vidljivim. WIENWOCHE namjerava da pomjeri granice kulturnih i umjetničkih praksi i učini ih dostupnim svim društvenim grupama koje žive u Beču. WIENWOCHE sprovodi nezavisno„Udruženje za promociju korišćenja grada“ (Verein zur Förderung der Stadtbenutzung).

© eSeL.at/Joanna Pianka
Jelena Micić
Umetnička Direktorka
Jelena Micić (rođena 1986. godine u Knjaževcu, Srbija) je umjetnica i kustosica. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču, gde je radila i kao asistent na Odsjecima za slikarstvo i upravljanje izložbama. Tokom studija, bila je uključena u Studentski savez pri Kancelariji za socijalnu politiku i Kancelariji za ekonomske poslove. Stekla je master diplomu iz filozofije i diplomirala filologiju na Univerzitetu u Beogradu. Rukovodila je otvorenom radnom grupom „I KNOW I CARE“ u okviru festivala „WIENWOCHE“ 2019. godine. Dobitnica je nagrada „Dimitrije Bašičević Mangelos“ (2021.) i „Ö1 Talentestipendium Bildende Kunst“ (2018). Kao dio njene kultur gemma! Fellowship (2018.) u IG Bildende Kunst, radila je na kampanji „PAY THE ARTIST NOW!“. Bavi se društveno-političkim aspektima boje i bojnih sistema, te ekonomskim uslovima rada i materijala. Osnovala je neformalnu grupu „UMETNIK*“.
Nataša Mackuljak
Izvršna Direktorka
Nataša Mackuljak (rođena 1977. godine u Brčkom, Bosna i Hercegovina) je performerka, multimedijalna umjetnica, socijalna radnica, kustosica i kulturna producentica. Trenutno je doktorantica na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču, gdje brani tezu ,,O istorijskom kontinuitetu između antifašističke akcije žena i feminističkog performansa u bivšoj Jugoslaviji“. Tri godine (2016, 2017. i 2018.) je bila umjetnička i izvršna direktorka Međunarodnog i transkulturalnog festivala za umjetnost i aktivizam (WIENWOCHE). U novembru 2013. godine završila je master studije na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču u klasi za postkonceptualne umjetničke prakse performansom „Tijela, granice i politika tranzicije“. Njeni umjetnički projekti bave se pitanjima migracije, prekarizacije i rodnog koncepta. Studirala je nauku i tehnologiju multimedija na Univerzitetu društvenih nauka u Udinama i radila u Italiji na medijskim projektima kao radio i TV urednik nedeljnih programa na radiju i TV Rai 3 (2005–2008). Kao izbjeglica usljed ratnih dejstava 1990-ih, uključila se u feminističke antiratne pokrete u bivšoj Jugoslaviji: od 1994. je dio pokreta „Žene u crnom“, Beograd; bila je suosnivačica i zamjenica vođe Mirovne grupe mladih Dunav, Vukovar, Hrvatska (1997–2002) i međunarodna koordinatorka projekta za pitanja mladih u Bosni i Hercegovini putem programa Švedske ambasade u Sarajevu (1999–2002).

Team

Anna Sternberg

Sekretarka
office@wienwoche.org

Martin Lengauer

PR i Društvene mreže
presse@wienwoche.org

Jolanda Resch

PR i Društvene mreže
presse@wienwoche.org

Vasilena Gankovska

Redakcija

Yulia Halper

Webdesign + Full Stack Development
office@yulia.graphics

Milica Vuković

Prevodi, Lektura

Kora Reichardt

Dizajn

Güneş Doğan

Lektorat

Özlem Ylmaz

Übersetzung

Članice I Članovi Odbora

Dem Vereinsvorstand gehören folgende Personen an:

Myassa Kraitt (predsjednica)

Kira Kirsch (zamjenica predsjednice)

Carlos Toledo (blagajnica)

Ezra Özmen

Mara Verlič

Simon Inou

Anna Leon

Bivši timovi direktorki i direktora

Deniz Güvensoy

Henrie Dennis

Maria Herold

Nathalie Ananda Assmann

Nataša Mackuljak

Ivana Marjanović

Petja Dimitrova

Radostina Patulova

Can Gülcü

Ehemalige Board Member

Članice i članovi odbora od 2011. do 2022. godine

Ivana Pilic (presjednica), kuratorica i teoretičarka kulture

Cornelia Kogoj (blagajnica, zamjenica blagajnice), generalna sekretarka Inicijative manjina, kuratorica

Luisa Ziaja (zamjenica sekretarke, sekretarka), kuratorica, autorka, urednica

Eva Meran (sekretarka), kuratorica

Martin Fritz (blagajnik), kurator, savjetnik i publicist  

Simon Inou (zamjenik sekretara), novinar, suosnivač afrikanet.info i komunikacione kampanje Black Austria, generalni direktor M-MEDIA

Asli Kişlal (predsjednica), pozorišna rediteljka, dramaturškinja, scenaristkinja, umjetnička direktorka pozorišnog projekta „daskunst“

Marissa Lôbo, umjetnica i aktivistkinja za pokrete crnih ljudi i migranata, predsjednica udruženja „Forum Interkulturalität“

Markus Wailand (zamjenik predsjednika), režiser, autor i producent dokumentarnih, kratkih i TV filmova

WHW

Gabu Heindl

Ihre Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Ihre Anmeldung war erfolgreich.

Postanite dio WIENWOCHE zajednice

Dobijte ekskluzivni pristup umjetnosti, aktivizmu i još mnogo toga

Wir verwenden Brevo als unsere Marketing-Plattform. Wenn Sie das Formular ausfüllen und absenden, bestätigen Sie, dass die von Ihnen angegebenen Informationen an Brevo zur Bearbeitung gemäß den Nutzungsbedingungen übertragen werden.

Sponzorirao